Wspólna realizacja projektu z Instytutem Włókiennictwa w Łodzi ze środków Unii Europejskiej w zakresie projektu kluczowego: POIG.01.03.01-00-006/08 Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska zakończyła się sukcesem czyli wykonawstwem „Urządzenia do ciągłego procesu nanoszenia powłok metodą magnetronową”.